CANDOR är en tillståndspliktig verksamhet och det är Länsstyrelsen som lämnat tillstånd och meddelat gällande villkor för beslutet. Kontroll av verksamheten sker genom tillsyn samt månatliga och årliga rapporter innehållande bland annat resultat från egenkontrollen som utförs enligt gällande kontrollprogram.


Vår största miljöpåverkan är indirekt, genom försäljningen av potentiellt miljöfarliga produkter. Av den anledningen är en viktig del av vårt arbete att förse våra kunder med tillräcklig information för korrekt hantering av produkterna. För att minska denna del av vår miljöpåverkan arbetar vi även kontinuerligt med projekt att ersätta miljöfarliga produkter hos våra kunder med mindre miljöstörande produkter, enligt substitutionsprincipen. Dessa produkter ska utgöra mindre fara för hälsa och miljö utan att för den skull göra avkall på kvaliteten.

Här kan du läsa våra övergripande miljömål.

Candor Sweden AB, Box 946, Spårgatan 11, S-601 19 NORRKÖPING, Sweden _ Tel: +46 (0)11 217500 _ info(at)candorsweden.com