Candor Sweden AB är ett av de äldsta leverantörsföretagen till ytbehandlingsindustrin i Norden.

Kemiska AB CANDOR grundades år 1946 av Sture Granberger, den första placeringsorten var Stockholm.

Företaget flyttade till Norrköping år 1968 och har sedan dess expanderat kontinuerligt.

I dag har Candor dotterbolag i alla nordiska länder samt agenter i Asien, USA och Europa.

Företagets produktsortiment bestod första tiden av enbart specialkemikalier för konventionell ytbehandling. Under årens lopp har nya produkter och nya produktområden utvecklats. I dag är Candor ett av de ledande företagen när det gäller nya processer och teknik inom ett flertal olika områden.

Candor började under 60-talet tillverka automatiska doppanläggningar för ytbehandling, idag tillverkar man både doppanläggningar, anläggningar för kontinuerlig ytbehandling av tråd samt reningsverk.

Med sin unika kombination av bred egen kompetens och ett välutvecklat samarbete med olika ledande utländska leverantörer kan Candor erbjuda kunderna ett brett och modernt produktsortiment både när det gäller processkemikalier och även anläggningar.

Candor Sweden AB, Box 946, Spårgatan 11, S-601 19 NORRKÖPING, Sweden _ Tel: +46 (0)11 217500 _ info(at)candorsweden.com