CANDOR arbetar aktivt för att ombesörja bästa möjliga kvalitet på produkter och tjänster, och är sedan 1994 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Det är viktigt för oss att höja nivån och genomgöra ständiga förbättringar i verksamheten

Vårt kvalitetssystem ingår som en integrerad del i ett verksamhetssystem där både kvalitet, miljö och säkerhet ingår. Samtliga avdelningar på CANDOR omfattas av systemet.

Den övergripande policyn för vårt kvalitetsarbete är att en kund ska få rätt vara vid rätt tidpunkt och med rätt dokumentation. Våra produkter och de anläggningar vi levererar till kund ska alltid uppfylla de kvalitetskrav som specificeras antingen av oss eller av kunden.

Samtliga egentillverkade produkter testas på vår lab innan de levereras till kund

Vi säger också i vår kvalitetspolicy att CANDOR ska ha:

  • Ett inköps- och materialflödessystem som garanterar riktig vara till rätt kund vid rätt tidpunkt
  • Myndigheternas krav beträffande miljö- och övriga säkerhetskrav skall uppfyllas både internt och externt
  • Dokumentation som gör att varje kund entydigt skall kunna starta, underhålla och kontrollera processer och utrustning
  • Personal med kompetens för kund- och produktservice
  • Ett märkningssystem som gör att varje kemiprodukt kan spåras när det gäller vårt inköp, tillverkning och kvalitetskontroll
  • Kvalitetsresultat som löpande följs upp och behandlas regelbundet vid ledningsgrupps- och avdelningsmöten
  • Mätningar av kundtillfredsställelsen skall genomföras regelbundet.

 

Här kan du läsa våra övergripande kvalitetsmål.

Candor Sweden AB, Box 946, Spårgatan 11, S-601 19 NORRKÖPING, Sweden _ Tel: +46 (0)11 217500 _ info(at)candorsweden.com