Vattenreningsteknik är idag en viktig del av en ytbehandlingsanläggning. Ökade miljökrav som returcirkulerande av vatten och låga gränser för utsläpp till recipient ställer höga krav på kompetens, kemikalier och utrustning för vattenrening.

Candor säljer kompletta utrustningar för vattenrening och kemikalier i form av olika SCANPOL produkter. 

NAMN
ANVÄNDINGSOMRÅDE
SCANPOL® 27
 Fällning av tungmetaller, P, F, COD
SCANPOL® 40
 Fällning av tungmetaller, P, F, COD
SCANPOL® 54
Flockningsmedel
SCANPOL® 55
Flockningsmedel
SCANPOL® 87
Fällning av tungmetaller, P, F, COD

 

Totalt består SCANPOL® -familjen av närmare 30 olika produkter som utvecklats för respektive användningsområde och funktion.

Candor Sweden AB, Box 946, Spårgatan 11, S-601 19 NORRKÖPING, Sweden _ Tel: +46 (0)11 217500 _ info(at)candorsweden.com